อนุทิน 101908 - JumpER

  ติดต่อ

ศิลปะคือการบันทึกสิ่งที่เห็นลงบนสิ่งที่ว่างเปล่า

 

สรุปอย่างง่าย ไร้แรงบันดาลใจในเรื่องอารมณ์การสร้างงาน ก็ไม่นับเป็นงานศิลปะ
เขียนด้วยความวิจิตรพิศดารสักเพียงไหน แต่ไม่กอปรด้วยแรงบันดาลใจ ก็เป็นเพียงรูปที่ถูกเขียนขึ้น มิใช่งานศิลปะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)