อนุทิน 10190 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

นายช่างสามารถดัดไม้ซึ่งไร้ชีวิตและจิตใจให้โก่งเพื่อทำคันธนูได้ฉันใด
คนเราอันเป็นสัตว์โลกซึ่งมีจิตมีใจก็ย่อมที่จะสามารถดัด "สันดาน" ของเราได้ ฉันนั้น

ดัดสันดานวันละนิด ชีวิตจักแจ่มใส...

  เขียน:  

ความเห็น (0)