อนุทิน 101890 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

RT @Araya_Say: ที่ของข้าพเจ้าคือ "การได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า" พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ #FatherOfThailand
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)