อนุทิน 101890 - พัดศรีเรือง

RT @Araya_Say: ที่ของข้าพเจ้าคือ “การได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า” พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ #FatherOfThailand

เขียน 05 Dec 2011 @ 21:54 () แก้ไข 05 Dec 2011 @ 21:57, ()


ความเห็น (0)