อนุทิน 10189 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าเรายังไม่ตาย อย่างไรก็ต้องมีอยู่แล้ว เป็นปกติ ธรรมดา

การจะตัดให้ขาดเสียซึ่งของธรรมดานั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยยาก

แต่ขอเพียงแค่รู้ เห็น ดู ตอนที่มันเกิด แค่นั้นก็ "สบาย..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)