อนุทิน 101870 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๑๑๗ |

เริ่มมีการทดลองใช้ ClassStart.org ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ อย่างจริงจัง จวบจนถึงวันนี้ โดยวางแผนจะทดลองใช้กับนักศึกษาวิชาเอกก่อน จำนวน ๕๓ คน แต่ตอนนี้ต้องศึกษาวิธีการเชื่อมต่อ นำนักศึกษาเข้า กิจกรรมแรก คือ เป็นพื้นที่ดาวน์โหลดตัวอย่าง "บทเรียนสำเร็จรูป" เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้ลงมือออกแบบและสร้างบทเรียนสำเร็จรูปของตนเองในภาคเรียนนี้

เขียน 05 Dec 2011 @ 13:05 () แก้ไข 05 Dec 2011 @ 14:31, ()


ความเห็น (0)