อนุทิน 101865 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

"ข้อสำคัญต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกัน"

พระราชดำรัสในหลวงวันนี้

ทรงพระเจริญ

เขียน 05 Dec 2011 @ 11:27 ()


ความเห็น (0)