อนุทิน 101861 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันพ่อ สำหรับคนดีมีมงคล พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า การบำรุงบิดามารดา ชื่อว่าเป็นอุดมมงคล จึงต้องเลี้ยงกายดูแลจิตใจให้เป็นสุขด้วยทาน ศีล ภาวนา

เขียน 05 Dec 2011 @ 09:15 () แก้ไข 05 Dec 2011 @ 11:02, ()


ความเห็น (1)