อนุทิน 101861 - ธีรโสภณ

  ติดต่อ

วันพ่อ สำหรับคนดีมีมงคล พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า การบำรุงบิดามารดา ชื่อว่าเป็นอุดมมงคล จึงต้องเลี้ยงกายดูแลจิตใจให้เป็นสุขด้วยทาน ศีล ภาวนา
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)