อนุทิน #101837

ภาษิตจีน "...มังกรถ้าไร้หัว หางก็ตีกันเอง ถ้าคานบนเอน คานล่างก็เบี้ยว ถ้าเสาเอกเฉียง เสาโทก็เฉียง..."
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)