อนุทิน 101837 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ภาษิตจีน "...มังกรถ้าไร้หัว หางก็ตีกันเอง ถ้าคานบนเอน คานล่างก็เบี้ยว ถ้าเสาเอกเฉียง เสาโทก็เฉียง..."
เขียน 04 Dec 2011 @ 18:48 () แก้ไข 04 Dec 2011 @ 19:03, ()


ความเห็น (0)