อนุทิน 101836 - ธีรโสภณ

  ติดต่อ

มาตุโปสกชาดก "...ความกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูมารดาบิดา เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ แม้พระราชาก็ทรงบูชาผู้นั้น..."
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)