อนุทิน #101836

มาตุโปสกชาดก "...ความกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูมารดาบิดา เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ แม้พระราชาก็ทรงบูชาผู้นั้น..."
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)