อนุทิน 101836 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
มาตุโปสกชาดก "...ความกตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูมารดาบิดา เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ แม้พระราชาก็ทรงบูชาผู้นั้น..."
เขียน 04 Dec 2011 @ 18:32 () แก้ไข 04 Dec 2011 @ 19:03, ()


ความเห็น (0)