อนุทิน 101791 - ครูบาบินก้าว

เจ้าของชีวิตสะอาดทุกผู้… ย่อมทำความปรากฏเบื้องหน้า ในความสดใส สะอาด และเป็นไท..แม้ต้องฝ่าด่าน กำแพงบาป สาดใส่ จมโคลน

เขียน 15 Nov 2011 @ 06:00 () แก้ไข 03 Dec 2011 @ 03:19, ()


ความเห็น (0)