อนุทิน 101779 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

เขาเป็นบุตรหลานของชาวชนบท เหมือนผม เหมือนท่านผู้อ่าน แต่ว่าปณิธานอันยิ่งใหญ่ และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำให้เขากลายเป็นมหาบุรุษแห่งโลก

  เขียน:  

ความเห็น (0)