อนุทิน 101779 - โสภณ เปียสนิท

เขาเป็นบุตรหลานของชาวชนบท เหมือนผม เหมือนท่านผู้อ่าน แต่ว่าปณิธานอันยิ่งใหญ่ และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำให้เขากลายเป็นมหาบุรุษแห่งโลก

เขียน 02 Dec 2011 @ 21:53 ()


ความเห็น (0)