อนุทิน 101766 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แรงงานข้ามชาติ จากประเทศใกล้เคียง พม่า เขมร ลาว กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่รัฐบาลไม่ว่าพรรคไหน สีไหนเป็นแกนนำก็ยังแก้ไม่ตก เข้มงวดบ้างผ่อนคลายบ้างเป็นกลยุทธที่ถูกนำมาใช้ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เป็นอย่างนี้มาตลอด สื่อเรียกแรงงานต่างด้าวเป็นสองปรระเภท คือ แรงงานในระบบและนอกระบบ จำได้ว่าแต่ก่อนไม่ได้เรียกอย่างนี้นะ แต่แบ่งเป็นผิดกฎหมายพวกหนึ่ง และพวกที่เข้ามาอย่างถูกต้องอีกพวกหนึ่ง….สงสัยจะไปจำ เงินนอกระบบ ในระบบ มาซะแล้วมั้ง

ความสำคัญของการบริหารจัดการของไทยต่อคนเหล่านี้ จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นความมั่นคง และโรคติดต่อ เรื่องหลังไม่ยากนะ แต่ภัยต่อความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นจากแรงงานต่างชาตินี่สิ น่ากลัวมากกว่า จำนวนที่ปรากฏตามสื่อว่าใกล้สองล้านคนแล้ว จริงๆอาจมากกว่านั้น เพราะพวกที่ลักลอบเข้ามาตัวแปรที่สำคัญ ซึ่งนับไม่ได้ ได้แต่กะเอาประมาณเอา

เขียน 02 Dec 2011 @ 08:59 ()


ความเห็น (0)