อนุทิน #101760

ก็อยู่เพื่อชีวิต ที่อุทิศเพื่อต่อสู้ หน้าที่ที่เชิดชู ดำรงอยู่เพียงอย่างเดียว เอย

เขียน:

ความเห็น (0)