อนุทิน 101760 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

ก็อยู่เพื่อชีวิต ที่อุทิศเพื่อต่อสู้ หน้าที่ที่เชิดชู ดำรงอยู่เพียงอย่างเดียว เอย

  เขียน:  

ความเห็น (0)