อนุทิน 101760 - โสภณ เปียสนิท

ก็อยู่เพื่อชีวิต ที่อุทิศเพื่อต่อสู้ หน้าที่ที่เชิดชู ดำรงอยู่เพียงอย่างเดียว เอย

เขียน 02 Dec 2011 @ 03:46 ()


ความเห็น (0)