อนุทิน 101727 - ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

สัมภาษณ์ศาสตราจารย์เดวิด ผู้คิดค้น Appreciative Inquiry

http://www.seantcornwell.com/2011/11/appreciative-inquiry-a-conversation-with-david-cooperrider/

เขียน 01 Dec 2011 @ 10:53 ()


ความเห็น (0)