อนุทิน #101727

สัมภาษณ์ศาสตราจารย์เดวิด ผู้คิดค้น Appreciative Inquiry

http://www.seantcornwell.com/2011/11/appreciative-inquiry-a-conversation-with-david-cooperrider/

เขียน:

ความเห็น (0)