อนุทิน 101724 - ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

น่าสนใจครับ บทความ Appreciative Inquiry: The Future of Learning Transfer

http://www.forthillcompany.com/2011/12/learning-alert-56-appreciative-inquiry-the-future-of-learning-transfer/

เขียน 01 Dec 2011 @ 10:41 ()


ความเห็น (0)