อนุทิน 101719 - พัดศรีเรือง

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จงอยู่อย่างมีหลักยึดเหนี่ยวใจ อย่าเป็นคนไร้ที่พึ่ง สนาถา วิหรถ มา อนาถา [๒๔/๑๗]

เขียน 01 Dec 2011 @ 08:30 () แก้ไข 01 Dec 2011 @ 08:33, ()


ความเห็น (0)