อนุทิน 101713 - พัดศรีเรือง

RT @naelkung: ทำให้มากกว่าพูด ทำให้มากกว่าคิด ทำให้มากกว่ารู้สึก …

เขียน 01 Dec 2011 @ 07:24 () แก้ไข 01 Dec 2011 @ 07:27, ()


ความเห็น (0)