อนุทิน 101704 - จารุวัจน์ شافعى

กำลังเอาตารางผล o-net ระดับประถมมาดู ได้ข้อสรุปว่า 5 จชต. จ.เดียวที่ไม่มีมหาวิทยาลัย คือ สตูล แต่คะแนนเทียบเคียงได้กับจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยมากที่สุดจาก 5 จ. คือ สงขลา ได้ข้อสรุปส่วนตัวคือ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่มีผลน้อยมากเลย

เขียน 30 Nov 2011 @ 22:45 ()


ความเห็น (0)