อนุทิน 101693 - ศรีกรม

  ติดต่อ

- วันนี้เข้าร่วมปประชุมสัมมนากลุ่ม(Focus Group ) โดยมีผู้บริหารรระดับกลาง เข้าร่วมสนทนาจำนวน ๒๐ คน ณ ห้องประชุม ๑๐๐ ปี อาคารรัชดาภิเษก

- เมื่อวานประชุมร่วมกับ บริษัททริส เพื่อทำความตกลงเกี่ยวกับคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (ตัวชี้วัด)ปี ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม สพร.

  เขียน:  

ความเห็น (0)