อนุทิน 101670 - ซาไก

  ติดต่อ

ตัวที่กลัวตายกลับไม่ตาย  ตัวที่ไม่กลัวตายกลับตาย  อะไรเอ่ย...คติที่ได้จากการฟังธรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)