อนุทิน 101661 - krunuch

krunuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 http://school.obec.go.th/wspd/staff/about/tamma1.html

เหตุใดหนอ นักปราชญ์ทั้งหลายจะสวดก็ดี จะรับศีลก็ดี หรือจะทำการกุศลใดๆ ก็ดี จึงต้องนโมก่อน จะทิ้งนโมไม่ได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญ จะยกขึ้นพิจารณา ได้ความปรากฏว่า " น " คือ ธาตุน้ำ " โม " คือ ธาตุดิน พร้อมกับบทพระคาถาขึ้นมาว่า สัมภวธาตุของมารดา บิดา ผสมกันจึงเป็นตัวตนขึ้นมา เมื่อคลอดจากครรภ์มาตาแล้ว ก็ได้รับข้าวสุกและขนมกุมมาสเป็นเครื่องเลี้ยง จึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้ " น " เป็นธาตุของมารดา " โม " เป็นธาตุของบิดา ฉะนั้นเมื่อธาตุทั้งสองผสมกันเข้าไป ไฟของมารดา เคี่ยวเข้าจนได้นามว่า " กัลละ " คือน้ำมันหยดเดียว ณ ที่นี้เอง ปฏิสนธิวิญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้ จิตจึงได้ปฏิสนธิในธาตุ มโน นั้น เมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้ว กัลละ ก็ค่อยเจริญขึ้นเป็น " อัมพุชะ " คือเป็นก้อนเลือด เจริญจากก้อนเลือดมาเป็น " ฆนะ " คือเป็นแท่ง และ " เปสี " คือชิ้นเนื้อ แล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิ้งเหลน จึงเป็น " ปัญจสาขา " คือแขนสอง ขาสอง หัวหนึ่ง ส่วนธาตุ " พ " คือลม " ธ " คือไฟ นั้นเป็นธาตุเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไม่ถือ เมื่อละจากกัลละนั้นแล้ว กัลละก็ต้องทิ้งเปล่าหรือสูญเปล่า เพราะลมและไฟก็ไม่มี คนตายลมแลพไฟก็ดับสูญไป จึงว่าเป็นธาตุอาศัย ข้อสำคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้งสองคือ " มโน " เป็นดั้งเดิม ในกาลต่อมา เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัย " น " มารดา " โม " บิดา เป็นผู้ทะนุถนอมกล่อมเกลี้ยงมาด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกุมมาส เป็นต้น ตลอดจนแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่าง ท่านจึงเรียก มารดาบิดา ว่าบุพพาจารย์ เป็นผู้สอนก่อนใครๆทั้งสิ้น มารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดา จะนับประมาณมิได้ มรดกที่ท่านทำให้ กล่าวคือรูปกายนี้แล เป็นมรดกดั้งเดิม ทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอก ก็เป็นไปจากรูปกายนี้เอง ถ้ารูปกายไม่มีแล้ว ก็ทำอะไรไม่ได้ ชื่อว่าไม่มีอะไรเลย เพราะเหตุนั้น ตัวของเราเป็น " มูลมรดก " ของบิดามารดาทั้งสิ้น จึงว่าคุณของท่าน จะนับประมาณมิได้เลย ปราชญ์ทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่ เราต้องเอาตัวเราคือ " นโม " ตั้งขึ้นก่อน แล้วจึงทำกิริยาน้อมไหว้ลงภายหลัง " นโม " ท่านแปลว่านอบน้อม นั้นเป็นการแปลเพียงกิริยา หาได้แปลต้นกิริยาไม่ มูลมรดกนี้แล เป็นต้นทุนทำการฝึกหัดปฏิบัติตน ไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์สำหรับทำทุนปฏิบัติ

http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec">http://school.obec.go.th/wspd/staff/about/tamma1.html

เขียน 29 Nov 2011 @ 22:37 () แก้ไข 30 Nov 2011 @ 07:54, ()


ความเห็น (0)