อนุทิน 101658 - DM Care Team

  ติดต่อ

วันที่  14  พฤศจิกายน 54 ร.พสุไหงโกลก ได้จัดนิทรรศการวันเบาหวานโลก มีกิจกรรมในการคัดกรองเบาหวาน  การจัดเสียงตามสายในรายการวิทยุชุมชน  มีผู้สนใจมากมายจัดโดยทีมเบาหวานโกลกคะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)