อนุทิน 101658 - DM Care Team

DM Care Team

วันที่  14  พฤศจิกายน 54 ร.พสุไหงโกลก ได้จัดนิทรรศการวันเบาหวานโลก มีกิจกรรมในการคัดกรองเบาหวาน  การจัดเสียงตามสายในรายการวิทยุชุมชน  มีผู้สนใจมากมายจัดโดยทีมเบาหวานโกลกคะ

เขียน 29 Nov 2011 @ 20:52 ()


ความเห็น (0)