อนุทิน 101647 - พัดศรีเรือง

RT @FO_Abhisit: กฏหมายที่ถูกปล่อยให้ตกไป เช่น “กฎหมายคนพิการ” ที่รัฐบาลสัญญาจะผ่านให้ตอน “หาเสียง” “กฎหมายยกเลิกอายุความคดีทุจริต” “กฎหมายภา

เขียน 29 Nov 2011 @ 17:15 () แก้ไข 29 Nov 2011 @ 17:17, ()


ความเห็น (0)