อนุทิน 101636 - bop

bop
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม54 เข้าทำงานที่โรงเรียนไม่ได้น้ำท่วมถนนทางเข้าโรงเรียนทุกทาง ในโรงเรียนน้ำท่วมสูงระดับ 1.80 เมตร ห้องเรียนชั้นล่าง ห้องส้วม ห้องสมุด ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายอย่างมาก วันนี้เข้าสำรวจความเสียหายเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง ซ่อมแซม หรือกรณีอื่นๆ ได้นัดข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการจัดทำความสะอาด เพื่อเปิดเรียนให้ได้วันที่ 6 ธันวาคม 54 การเรียนการสอนในภาคเรียนที่สองนี้ต้องเพิ่มเวลาเรียนในแต่ละวันออกไปอีกวันละสองชั่วโมง ที่ประชุมเห็นด้วยมากกว่าที่จะเปิดสอนวันเสาร์และอาทิตย์ เพราะจะเป็นการยัดเยียดให้กับเด็กมากเกินไป  สำหรับครูทุกคนได้รับผลจากน้ำท่วมครั้งนี้กันไปทั่วหน้า ทุกคนได้รับในระดับที่เสียหายมาก เครื่องใช้ต่างๆต้องทิ้งภายหลังน้ำลดแห้งแล้ว ต้องทำความสะอาด ผมได้ให้นโยบายไปสำหรับผู้ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ภายในบ้าน ให้ดูแลบ้านให้เรียบร้อยในระดับหนึ่งก่อน แล้วมาช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนร่วมกับคนอื่นๆ ผมพิจารณาจัดสรรเงินให้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเต็มที่ รวมทั้งการดูแลเรื่องอาหารกลางวันสำหรับครูทุกคน

เขียน 29 Nov 2011 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)