อนุทิน 101610 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๐๙๘ |

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึง "วันพ่อ"

กิจกรรมสัปดาห์นี้เน้นทุกรายวิชา ทุกหมู่เรียน

ในเรื่อง "ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี"

เริ่มตั้งแต่หมู่เรียนเมื่อเช้านี้แล้ว จนกระทั่งถึงวันเสาร์นี้

ขอให้ได้เด็กที่มีความตระหนักรู้สักครึ่งหนึ่งของนักศึกษาสอนก็ยังดี ;)...

อาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้ฟังก็ได้นะครับ

"ความสุขเกิดขึ้นในใจ จักมีใครมารู้จักตนเองมากกว่าตัวเราเองอีกหนอ"

เขียน 28 Nov 2011 @ 14:01 ()


ความเห็น (0)