อนุทิน 101596 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ใส่เอกเลย "ค่ะ" อย่าใส่ "นะคะ" อย่าใส่คืออย่าใส่ "ไม้เอก" ในคำ "นะคะ" http://www.gotoknow.org/comments/2563532

เขียน 27 Nov 2011 @ 23:49 ()


ความเห็น (0)