อนุทิน 101549 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

Today mission (at the 1st seminar of Thai Supply Chain & Logistics Students in the UK) = Giving a Keynote + Mentoring a Seminar + Pres …

เขียน 26 Nov 2011 @ 15:11 () แก้ไข 26 Nov 2011 @ 19:57, ()


ความเห็น (0)