อนุทิน 101520 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

อย่าคิดเพียงผิวเผินว่าแนว”ธรรมชาติธรรมค้ำจุนโลก”เป็นเรื่องเฟ้อฝันวันนี้มีเด็กอนุบาล1เกิด แนวนี้คิดอย่างนี้ เพียงคนใหญ่ยิ่งมากสำหรับเรื่องนี้

เขียน 25 Nov 2011 @ 14:42 () แก้ไข 25 Nov 2011 @ 16:12, ()


ความเห็น (0)