อนุทิน 101518 - นาย ประทีป วัฒนสิทธิ์

ยอมขาดทุนกับธุรกิจเสียที ทางวัตถุเสียที แล้วมาเอากำไร ทางด้านจิตใจ ..ทำได้ ..และทำได้อย่างดี หากเราตั้งใจจริง จาก ความปรารถนาดีจากเว็บ

เขียน 25 Nov 2011 @ 14:28 () แก้ไข 25 Nov 2011 @ 16:11, ()


ความเห็น (0)