อนุทิน 101476 - ทิมดาบ

Steve Jobs ...บอกว่าเวลาของคุณจึงมีจำกัด และอย่ายอมเสียเวลามีชีวิตอยู่ในชีวิตของคนอื่นจงอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยผลจากความคิดของคนอื่น และอย่ายอมให้เสียงของคนอื่นๆมากลบเสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณ และที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องมีความกล้าที่จะก้าวไปตามที่หัวใจคุณปรารถนาและสัญชาตญาณของคุณจะพาไปเพราะหัวใจและสัญชาตญาณของคุณรู้ดีว่า คุณต้องการจะเป็นอะไร

(สุนทรพจน์ของ Steve Jobs ในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย Stanford)

.........

ฉันเยาว์ฉันเขลาฉันทึ่ง... ฉันจึงมาหาความหมาย

ฉันมุ่งหาเงินทองมากมา ...สุดท้ายได้มรณบัตรแผ่นเดียว

เขียน 25 Nov 2011 @ 05:53 () แก้ไข 25 Nov 2011 @ 10:24, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชอบสุนทรพจน์นี้เหมือนกันคะ อ่านครั้งใด คิดทุกที ว่าขอให้ทำได้อย่างนี้บ้าง