อนุทิน 101476 - ทิมดาบ

  ติดต่อ

Steve Jobs ...บอกว่าเวลาของคุณจึงมีจำกัด และอย่ายอมเสียเวลามีชีวิตอยู่ในชีวิตของคนอื่นจงอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยผลจากความคิดของคนอื่น และอย่ายอมให้เสียงของคนอื่นๆมากลบเสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณ และที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องมีความกล้าที่จะก้าวไปตามที่หัวใจคุณปรารถนาและสัญชาตญาณของคุณจะพาไปเพราะหัวใจและสัญชาตญาณของคุณรู้ดีว่า คุณต้องการจะเป็นอะไร

(สุนทรพจน์ของ Steve Jobs ในวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัย Stanford)

.........

ฉันเยาว์ฉันเขลาฉันทึ่ง... ฉันจึงมาหาความหมาย

ฉันมุ่งหาเงินทองมากมา ...สุดท้ายได้มรณบัตรแผ่นเดียว

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ชอบสุนทรพจน์นี้เหมือนกันคะ อ่านครั้งใด คิดทุกที ว่าขอให้ทำได้อย่างนี้บ้าง