อนุทิน 101463 - กิตติพงศ์ พลเสน

รัฐบาล ศปภ. ฝ่ายค้าน กทม.อย่าทำเรื่องน้ำเป็นเรื่องการเมืองเลย เพราะเป็นความเดือนร้อนของประชาชน ที่ต้องการเพียงชีวิตปกติเพื่อให้ทำมาหากินได้

เขียน 24 Nov 2011 @ 11:36 () แก้ไข 24 Nov 2011 @ 21:49, ()


ความเห็น (0)