อนุทิน 101433 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

Gotta start preparing a keynote on emergency logistics for Thai flood at LSE on this Saturday tonight. #logistics

เขียน 24 Nov 2011 @ 02:16 () แก้ไข 24 Nov 2011 @ 02:19, ()


ความเห็น (0)