อนุทิน 101431 - โสภณ เปียสนิท

มีภาษาเครื่องมือสื่อความหมาย บอกต้นปลายหลายอย่างเพื่อสร้างสรรค์ ภาษาใดให้เรียนรู้อยู่ทุกวัน ภาษานั้นมีค่าน่าจดจำ

เขียน 23 Nov 2011 @ 22:32 ()


ความเห็น (0)