อนุทิน 101429 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

มีภาษาเครื่องมือสื่อความหมาย บอกต้นปลายหลายอย่างเพื่อสร้างสรรค์ ภาษาใดให้เรียนรู้อยู่ทุกวัน ภาษานั้นมีค่าน่าจดจำ

  เขียน:  

ความเห็น (0)