อนุทิน 101426 - เครื่องหมาย?คำถามเดียว

  เพชร
     ได้ของดีต้องรู้จักรักษาไว้
  แม้นได้เพชรเม็ดงามสมตามฝัน
     หากเพชรนั้นไร้เรือนแหวนแสนอับเฉา
        เพชรนำ้ดีต้องถนอมพร้อมขัดเงา
            แล้วเอาเรือนแหวนรับกลับเด่นดี
 ต้องใจหนักรักษาคุณค่าเพชร
    จะสำเร็จสวยเลิศประเสริฐศรี
        หากใจเบาเขลาขลาดขาดปราณี
           เพชรจะดีเด่นได้ยังไงกัน
 ได้ของดีมีค่ามหาศาล
    เปรียบเหมือนร้านโชว์ของต้องจัดสรร
       ให้มีของรองรับกับผลิตภันฑ์
          ทำให้มันมีค่ามากกว่าเดิม
 เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง
    รู้สรรสร้างรู้รักรู้จักเสริม
       แม้นขาดเหลือเจือจุนคุณค่าเติม
          เหมือนพูนเพิ่มค่าเพชรเสร็จสมบูรณ์
 หากไม่พิจารณาหาทางแก้
    มีเพชรแท้ในมือคือเลขศูนย์
       ปล่อยของดีจมปลักจักอาดูร
          จงเกื้อกูลให้ดีเป็นศรีเอย.
เขียน 23 Nov 2011 @ 19:35 () แก้ไข 23 Nov 2011 @ 19:49, ()


ความเห็น (1)

บทร้อยกรอง" เรื่องเพชร" นี้เป็นความเปรียบเปรยว่าแม้ผู้ใดพบคนดีหรือได้คนดีมาเป็นคู่ครองไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย

ให้รู้จักถนุถนอมรักษาไว้และส่งเสริมให้ดียิ่งๆขึ้น เคยลงในบล็อกนายเขียน(ของผมเอง)เมื่อ 3พ.ค.52บล็อกขาดหายไปตอนนี้

สร้างบล็อกใหม่จึงเอามาลงอีกครั้ง