อนุทิน 101420 - ภูฟ้า

  ติดต่อ

สภาวะใจ :

1. ว่าง หลังจากเดินมรรค

2. วุ่น หลังจากเปื้อนเหตุทางโลก

 

ว่าง แล้ว วุ่น หนอ

วุ่น แล้ว ว่าง หนอ

 

เพราะธรรมชาติ คือ หนาวแล้วร้อน ร้อนแล้วหนาว วุ่นแล้วว่าง ว่างแล้ววุ่น สุขแล้วทุกข์ ทุกข์แล้วสุข เป็นธรรมดา เพราะมันเป็นเช่นนี้หนอ เรากลับอยากให้มีแต่สุข ให้มีแต่ว่าง มันก็ผิดธรรมชาติหนอ

 

สุขก็ต้องยอมรับสุข

ทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าทุกข์

เพราะมันเป็นเช่นนี้เองหนอ

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)