อนุทิน 101389 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • นักเรียน ม.๖ ห้องสุดท้ายไม่เข้าเรียนนับสิบคน...
  • วันรุ่งขึ้นฉันดักรอเด็กเหล่านั้น ไม่ลงโทษเพียงแต่อบรมด้วยเหตุผล ใ้ห้เขาเห็นคุณค่าและรักตนเองและมุ่งมั่นเพื่อให้จบการศึกษา... ดูเขาเข้าใจเหตุผล บางคนเดินเข้ามากราบที่บ่า...มีแต่ความรักความเมตตาเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหาเด็กเกเรเหล่านี้ได้
  •  "ถ้าเราไม่แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก  เราจะไม่มีโอกาสได้สอนเด็กดี" 
    ผอ.มนัส  ชัยยะ  กล่าวไว้ไม่มีผิดจริง ๆ
เขียน 23 Nov 2011 @ 06:18 () แก้ไข 25 Nov 2011 @ 10:11, ()


ความเห็น (1)

 "ถ้าเราไม่แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็ก  เราจะไม่มีโอกาสได้สอนเด็กดี"  มาเยี่ยมคุณครูในที่นี้