อนุทิน 101383 - นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง

จังหวัดยะลาจัดส่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย เขตหนองแขมแล้ว พรุ่งนี้ ผวจ.และหัวหน้าส่วนราชการจะไปร่วมสมทบ

เขียน 11 Nov 2011 @ 20:25 () แก้ไข 23 Nov 2011 @ 04:49, ()


ความเห็น (0)