อนุทิน 101381 - กิตติพงศ์ พลเสน

“คุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม” เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากกว่าสัตว์อื่นๆ ทำให้มีความรู้สำนึก ผิด ชอบชั่วดี

เขียน 22 Nov 2011 @ 22:55 () แก้ไข 23 Nov 2011 @ 03:55, ()


ความเห็น (0)