อนุทิน #101381

“คุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม” เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากกว่าสัตว์อื่นๆ ทำให้มีความรู้สำนึก ผิด ชอบชั่วดี
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)