อนุทิน 101381 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

“คุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม” เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากกว่าสัตว์อื่นๆ ทำให้มีความรู้สำนึก ผิด ชอบชั่วดี
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)