อนุทิน 101366 - กิตติพงศ์ พลเสน

ถ้ามีการยกเว้นคนที่ยังไม่สำนึกผิด คดีคอรัปชั่น และยาเสพติด เพื่อการอภัยโทษ ประเทศนี้จะหาคุณค่าของความถูกต้อง ความดีงาม และคนดีดีได้อย่างไร ?

เขียน 22 Nov 2011 @ 12:01 () แก้ไข 22 Nov 2011 @ 17:42, ()


ความเห็น (0)