อนุทิน 101362 - โสภณ เปียสนิท

กราบบังคมบรมบาท

………………………………………..

ด้วยเมตตาพระองค์ทรงครองราชย์

ประชาชาติปราศจากทุกข์เป็นสุขยิ่ง

“ครองแผ่นดินโดยธรรม” เป็นความจริง

ชนพึ่งพิงผ่านยุคเป็นสุขแท้

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/469036

เขียน 22 Nov 2011 @ 14:30 ()


ความเห็น (0)