อนุทิน 101345 - krunuch

krunuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิ่งที่ในแต่ละชั้นเรียนควรมี ……………………………….

 1. สัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. คำขวัญ คติพจน์
 3. ป้ายชื่อครูประจำชั้น
 4. ป้ายชื่อชั้น เพื่อนร่วมชั้น
 5. ป้ายสถิติการมาเรียนของนักเรียน
 6. ตารางสอนประจำห้องเรียน
 7. ป้ายเวรทำความสะอาดห้องเรียน
 8. กฎ ระเบียบ กติกาของห้อง
 9. มุมหนังสือเสริมประสบการณ์ของเด็ก
 10. มุมส่วนตัวของครู มีสื่อการสอน แผนการสอน คู่มือครูจัดวางไว้เป็นระเบียบ
 11. ห้องเรียนสะอาด
 12. ห้องเรียนจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย
 13. ห้องเรียนจัดให้มีความสวยงาม
 14. ป้ายนิเทศเป็นปัจจุบัน
 15. การสอนมีเนื้อหาสาระตรงกับแผนหรือกำหนดการสอน
 16. ถังขยะ ไม้กวาด อุปกรณ์ทำความสะอาดจัดให้เป็นระเบียบ
 17. สื่อการสอน ชุดการสอน มีเพียงพอ
 18. แผนการสอนครบและเป็นปัจจุบัน
 19. แฟ้มผลงานครู/พัฒนางาน
 20. แฟ้มผลงานนักเรียน
 21. มารยาทนักเรียน
 22. การมีส่วนร่วมของนักเรียน ...........................................................
เขียน 22 Nov 2011 @ 00:26 ()


ความเห็น (0)