อนุทิน #101326

"ศิลปะกับธรรมชาติ" ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กัน

ศิลปะกับธรรมะ เองก็เกิดมาคู่กันเช่นกัน

การเข้าถึงธรรมชาติ ทำให้มองเห็นธรรมะมากขึ้น

การเข้าถึงธรรมะ แท้จริงทำให้เราเข้าใจความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเช่นกัน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ธรรมะ ธรรมชาติ ศิลปะ แยกกันไม่ออก

งดงาม ยั่งยืน และยังประโยชน์ต่อมนุษย์เสมอค่ะ :)