อนุทิน 101306 - ทนัน ภิวงศ์งาม

ส่งมาฮับไว้ ด้วยใจ๋เป๋นกลาง บ่เอียงไปตาง ไปข้างใดได้
ตั๋วอาตมา ได้สาธุ์กราบไหว้ ถือเอาพระไตร รัตนะ
คนฮ้ายคนดี อยู่ที่ก๋าละ จักฉายหื้อแจ้ง ปายลูน
ศรีวิไจยะ ชีวะดับสูญ แผ่ผายใบบุญ เห็นคุณเมื่อหล้า.

เขียน 20 Nov 2011 @ 16:47 () แก้ไข 21 Dec 2011 @ 13:23, ()


ความเห็น (0)