อนุทิน 101306 - ทนัน ภิวงศ์งาม

  ติดต่อ

ส่งมาฮับไว้ ด้วยใจ๋เป๋นกลาง บ่เอียงไปตาง ไปข้างใดได้
ตั๋วอาตมา ได้สาธุ์กราบไหว้ ถือเอาพระไตร รัตนะ
คนฮ้ายคนดี อยู่ที่ก๋าละ จักฉายหื้อแจ้ง ปายลูน
ศรีวิไจยะ ชีวะดับสูญ แผ่ผายใบบุญ เห็นคุณเมื่อหล้า.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)