อนุทิน 101271 - panchatan

  ติดต่อ

หลังอาหารเช้า จิบกาแฟไป ฟังเทปอาจารย์ไป เป็นวันที่ชีวิตสดใส สะอาด สว่าง อีกวันหนึ่ง ...พระพุทธองค์สอนว่า เมื่อทุกข์เกิดขึ้น ให้รู้ทุกข์ ไม่ใช่ให้ละ หรือหนีทุกข์ ตามดูทุกข์เรื่อยไป จนกว่าทุกข์จะดับ รู้ทุกข์ คือการตามดูกายดูใจ กายและใจซึ่งก็คือ ขันธ์ห้า ขันธ์ทั้งหมดเป็นตัวทุกข์ 

เหล่านี้ คือบทสรุปของคำสอนอาจารย์ซึ่งฉันได้สดับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)