อนุทิน 101249 - กิตติพงศ์ พลเสน

ระหว่างความดีกับความเลว และ ความถูกต้องกับความผิด ต้องไม่มีความเป็นกลาง เพราะการเป็นกลางเท่ากับเราเพิ่มพื้นที่ให้กับความเลวและความผิดมากขึ้น

เขียน 18 Nov 2011 @ 22:45 () แก้ไข 19 Nov 2011 @ 09:32, ()


ความเห็น (0)