อนุทิน 101242 - ยูมิ

  ติดต่อ

โอ้ดวงดาวพราวพร่างฟ้างดงามยิ่ง

ดุจยอดหญิงยามได้มองต้องใจหมาย

ได้ชมชื่นระรื่นจิตติดใจกาย

แสนเสียดายเมื่อดาวลับอับแสง...เอย.

  เขียน:  

ความเห็น (0)