อนุทิน 101232 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

At the #rstats training at Cardiff Bioscience learning GLM. Just specifying family and link in glm().

เขียน 18 Nov 2011 @ 19:04 () แก้ไข 18 Nov 2011 @ 20:54, ()


ความเห็น (0)