อนุทิน 101204 - Apothecary

Apothecary
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ใกล้สิ้นปีเต็มที่ เริ่มต้องลงมือเขียนสิ่งที่จะต้องทำในปีหน้าทั้งเรื่องงาน เรื่องสุขภาพกายและสุขภาพทางการเงิน รวมถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองด้านอารมณ์และความคิดของปีหน้าแล้ว ทุกปีก่อนลงมือเขียนเป้าหมาย ก็จะใช้เวลาในการอ่านหนังสือของบุคคลซึ่งเป็นอัจฉริยะทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อหาจุดสมดุลของการพัฒนาตัวเองไปในด้านต่างๆ แต่หลังจากเจอน้ำท่วมปีนี้ เริ่มคิดถึงการเพิ่มหัวข้อของการพัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อการทำงานรับใช้สังคม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เห็นการทำงานของหลายกลุ่มวิชาชีพที่ลุกขึ้นมามีบทบาทเด่นชัดเพื่อการช่วยสังคมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยในปีนี้ เชื่อมั่นว่านี่คงเป็นแค่ก้าวแรกของความร่วมมือที่สร้างมิตรภาพ ความผูกพัน กำลังใจของคนในสังคมต่อกันและกันเป็นอย่างดี คนดีๆ หลายคนที่เริ่มทำอะไรไว้วันนี้ ก็จะเป็นรากฐานที่ดี เป็นกำลังหลักของสังคมในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศต่อไปในวันข้างหน้าด้วยเช่นกัน ในสงครามหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากสร้างวีรบุรุษเสมอ เป็นกำลังใจให้วีรบุรุษช่วงน้ำท่วมและประชาชนไทยทุกคนให้ผ่านเรื่องยากๆ นี้ไปด้วยกันนะคะ

เขียน 17 Nov 2011 @ 23:57 ()


ความเห็น (0)