อนุทิน 101194 - โสภณ เปียสนิท

ดาวใดใสกระจ่างสว่างฟ้า ดาวนั้นคือดวงตาแห่งสวรรค์ ดาวใดเด่นนานกาลนิรันดร์ ดาวนั้นเจิดจรัสด้วยศรัทธา

which star is shining in the sky, that star is an eye of heaven, which star forever shines, that star is the faith of mine.

เขียน 17 Nov 2011 @ 11:19 ()


ความเห็น (0)